آدرسهای دیگر :

                
1 -خیابان پاسداران ابتدای فرمانیه ساختمان پزشکان 222 تلفن 22803027

 2 - کلینیک فوق تخصصی گوارش مسعود ، خیابان کارگر شمالی کوچه نوزدهم، تلفن 88336308

3 - خیابان ولی عصر توانیر ابتدای کوچه بخشندگان(کلینیک مدیکو پلاس) تلفن 86081698

  پذیرش فقط با تعیین وقت قبلی